Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-11-2010

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Podpisaliśmy już 116 umów na projekty warte ponad 6,5 mld złotych. To oczywiście tylko liczby, ale pokazują jak wielkie zmiany w Polsce Wschodniej dokonują się na naszych oczach. Te pieniądze już teraz pracują w gospodarce - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Krzysztof Hetman otwierając X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Odbyło się ono 25 listopada 2010 r. w Warszawie.

Informację na temat bieżącego stanu wdrażania Programu przedstawiła dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR Agnieszka Kapciak. - Zawarliśmy umowy na ponad połowę środków. Choć dotychczasowe tempo podpisywania umów jest wysokie, to w najbliższych miesiącach kontraktacja zdecydowanie przyspieszy - podkreśliła. Dodała, że zaplanowane na ten rok poświadczenia wydatków w Komisji Europejskiej realizowane są zgodnie z planem. - Certyfikowaliśmy ponad 250 mln euro środków unijnych, czyli ponad 11 proc. alokacji - powiedziała. Poinformowała też, że wkrótce planowany jest konkurs w ramach działania I.4 Promocja i współpraca oraz nabór do działania IV.1 Infrastruktura drogowa na rezerwową listę projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej.

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: od lewej Agnieszka Kapciak - dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR,
Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w MRR, Dariusz Szewczyk - zastępca prezesa PARP.


O wynikach Programu można mówić jako o sukcesie. Oparty jest on na projektach kluczowych dla rozwoju regionu. Chcemy, by były dobrze przygotowane, a to wymaga czasu i wysiłku. Właściwą decyzją okazało się wprowadzenie zaliczek – podkreślił wiceminister Krzysztof Hetman. Pozytywnie stan wdrażania Programu ocenił także przedstawiciel Komisji Europejskiej Pascal Boijmans. - W najbliższym czasie przedmiotem zainteresowania Komisji będzie analiza jakościowa. Interesuje nas to czy Program przynosi spodziewane efekty – stwierdził.

Przedstawiono również stan realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Wszystkie województwa złożyły już wnioski o dofinansowanie, a 16 listopada 2010 r. podpisano pierwszą umowę z województwem warmińsko-mazurskim. Do końca pierwszego kwartału 2011 r. planowane jest podpisanie umów z władzami pozostałych czterech województw.

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: drugi od lewej Pascal Boijmans - przedstawiciel Komisji Europejskiej,
z prawej Magdalena Jasińska - zastępca dyrektora
Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR.

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z prowadzonymi w 2010 r. w mediach elektronicznych i prasie działaniami informacyjno-promocyjnym Programu. W listopadzie, w ramach ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej „Na tropie Funduszy”, znani dziennikarze Dorota Wellman i Marcin Prokop przedstawiają efekty wdrażania PO RPW. W październiku zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem rektorów uczelni z Polski Wschodniej. – Nie zapominamy o młodzieży. Ogromną popularnością cieszy się założony przez nas na portalu Facebook profil „I ove Polska Wschodnia” - poinformowała Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych.

X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia.

 

Członkowie Komitetu przyjęli również uchwałę zmieniającą kryteria formalne oceny projektów PO RPW oraz zapoznali się z ekspertyzą dotyczącą instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej. 

 

 Pobierz pliki:

 

Pobierz prezentacje:

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska