Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2010

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Program Rozwój Polski Wschodniej wyraźnie przyśpieszył, widzimy postęp i dużą determinację ze strony beneficjentów – powiedział wiceminister Krzysztof Hetman, który przewodniczył 11 czerwca 2010 r. IX Posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej w Janowie Lubelskim.

W ramach Programu podpisano już 93 umowy o dofinansowanie o wartości ok. 4,65 mld złotych. 49 z 93 projektów z listy projektów kluczowych ma już podpisane umowy na  łączną kwotę 3,9 mld złotych.  44 pozostałe umowy to projekty konkursowe, o wartości  750 mln złotych. Złożono już wszystkie 26 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.1 Infrastruktura uczelni. - Uczelnie w Polsce Wschodniej są bardzo dobrze przygotowane i zdeterminowane do pozyskiwania środków w Programie – dodał Krzysztof Hetman.

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Szewczyk - zastępca prezesa PARP, Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w MRR, Agnieszka Kapciak - dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR

Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem prac nad projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Do tej pory przyjęto Studium Wykonalności projektu, powstałego przy aktywnej współpracy Zarządów Województw. Obecnie trwa notyfikacja projektu. - Od początku realizacji inwestycji postawiliśmy na pełną transparentność. W maju odbyły się konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi oraz pięć spotkań w poszczególnych województwach Polski Wschodniej – poinformował wiceminister Hetman. - Obserwujemy dużą chęć do współpracy ze strony operatorów. Projekt idzie w dobrym kierunku – dodał.

Minister Hetman zaapelował jednocześnie o aktywny udział przedstawicieli samorządów województw w przygotowaniu do realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

- Dzięki zaangażowaniu beneficjentów i przyśpieszeniu w realizacji inwestycji możliwe było odblokowanie zaliczek dla 3 projektów, realizowanych przez uczelnie z Olsztyna, Rzeszowa i Kielc. Nastąpił też znaczny postęp prac przy realizacji projektów drogowych – poinformował Krzysztof Hetman.

Członkom Komitetu przedstawiono również podsumowanie wyników badania ewaluacyjnego poświęconego komplementarności i synergii projektów realizowanych w województwach Polski Wschodniej przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO RPW oraz dotychczasowe wyniki monitorowania wpływu PO RPW na środowisko.

Zaprezentowano także stan prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, stan debaty dotyczącej przyszłości Polityki Spójności po 2013 r. oraz założenia Strategii Europa 2020.

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Kapciak - dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR, Marek Flasiński - członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Krzysztof Kołtyś - burmistrz Janowa Lubelskiego

W trakcie posiedzenia odbyła się prezentacja gminy Janów Lubelski - jednego z beneficjentów PO RPW. Najważniejsze realizowane tam projekty przedstawił burmistrz Janowa Krzysztof Kołtyś.

 

Pobierz pliki:

  

Pobierz prezentacje:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska