Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-04-2011

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy. Zeszłoroczny plan wydatków wykonaliśmy niemal w 115 proc. Zaproponowane dzisiaj zmiany, zwłaszcza te dotyczące alokacji dodatkowych środków i realokacji, mają na celu jeszcze skuteczniejsze wdrażanie Programu – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Odbyło się ono 7 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

Na zdjęciu od lewej: Rafał Sukiennik, Michał Ziętara  - zastepcy dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR,
Iwona Wendel - podsekretarz stanu w MRR, Dariusz Szewczyk - zastępca prezesa PARP

Członkowie Komitetu po dyskusji podjęli decyzję o podziale dodatkowych 62,91 mln euro z krajowej rezerwy wykonania oraz 51 mln euro z dostosowania technicznego. – Chcemy, by te pieniądze trafiły głównie na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności. Mają również wesprzeć kluczowe projekty infrastruktury drogowej – podkreśliła wiceminister Wendel. Środki te zwiększą budżet następujących priorytetów:

  • Priorytet I - Nowoczesna gospodarka – 55 051 061 euro
  • Priorytet II - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 40 mln euro
  • Priorytet IV - Infrastruktura transportowa - 7 864 437 euro 
  • Priorytet V - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne –11 mln euro.

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Rafał Sukiennik, Michał Ziętara  - zastepcy dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR,
Iwona Wendel - podsekretarz stanu w MRR

- Nasze propozycje wynikają z badań ewaluacyjnych i analiz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu – zaznaczył Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych (DPP) w MRR. – Pieniądze przesuwamy z działań, w których nie ma na nie takiego zapotrzebowania. Podjęliśmy między innymi decyzję o ograniczeniu wydatków na pomoc techniczną – powiedział dyrektor Sukiennik. Zmiany muszą zostać jeszcze zaakceptowane przez Radę Ministrów i Komisję Europejską.

Sprawozdanie okresowe za drugie półrocze ubiegłego roku i aktualny stan wdrażania Programu przedstawił Michał Ziętara, zastępca dyrektora DPP. – Jesteśmy już sporo za półmetkiem Programu. Do tej pory zawarliśmy 115 umów o wartości dofinansowania ponad 5,2 mld zł – poinformował.

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: uczestnicy posiedzenia

Członkowie Komitetu zapoznali się również z przykładami oraz stanem zaawansowania projektów realizowanych przy wsparciu PO RPW, m.in. Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Elbląski Park Technologiczny czy budowa Zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Wysłuchali także prezentacji na temat Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i wkładu PO RPW 2007-2013 w realizację jej celów.

 

 Pobierz pliki:

 

Pobierz prezentacje:

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska