Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-12-2011

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

- Najważniejszą w ostatnim czasie wiadomością jest akceptacja przez Komisję Europejską projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Formalna zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w projektach SSPW potwierdza, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej, które odbyło się 8 grudnia 2011 r. w Warszawie.

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: Iwona Wendel - wiceminister rozwoju regionalnego

Minister Wendel poinformowała także członków Komitetu o rozpoczęciu dwóch konkursów:

 • drugiego konkursu na wybór funduszy poręczeniowych w ramach Projektu realizowanego ze środków PO RPW. Celem Projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z obszaru Polski Wschodniej dostępu do kredytów i pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności. Kwota proponowanego przez BGK wsparcia wynosi 30 mln zł. Wnioski można składać w terminie od 5 grudnia 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

 • konkursu w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu od lewej: Maciej Berliński - Departament  Projektów Infrastrukturalnych PARP, Iwona Wendel - wiceminister rozwoju regionalnego, Rafał Sukiennik -  wicedyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR, Urszula Witkowska-Śliwa -  naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Szkoleń w Departamencie Programów Ponadregionalnych MRR

Komitet podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w "Planie komunikacji PO RPW 2007-13"  

- Aktualizacja wynikała z potrzeby dostosowania zapisów do aktualnego stanu wdrażania programu, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w pierwszych latach realizacji. Chcieliśmy też uwzględnić wnioski, jakie pojawiły się podczas ewaluacji działań informacyjnych i promocyjnych. Konieczne było również dostosowanie naszego dokumentu do znowelizowanej "Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-13", z którą Plan komunikacji PO RPW musi być spójny - uzasadniła Urszula Witkowska-Śliwa, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Szkoleń w Departamencie Programów Ponadregionalnych.

Na Komitecie przyjęto także sprawozdanie z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej za pierwsze półrocze 2011 r.

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania

Pobierz pliki:

 • Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w "Planie komunikacji PO RPW 2007-13"
  pobierz plik (166 KB) Plik w formacie PDF
   
   
 • Plan komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
  pobierz plik  (488 KB) 

 • Lista obecności członków i zastępców członków KM PO RPW
  pobierz plik (1 MB) Plik w formacie PDF

 • Lista obecności obserwatorów KM PO RPW
  pobierz plik (807 KB) Plik w formacie PDF

 • Protokół z XIII posiedzenia KM PO RPW
  pobierz plik (2,5 MB) Plik w formacie PDF
   

 

Pobierz prezentacje:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska