Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-06-2013

Wieści z Polski Wschodniej. Kontraktacja w programie na finiszu

Podpisano umowy na niemal wszystkie dostępne środki. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla projektów składających się na Sieć Szerokopasmową Polski Wschodniej. Ewentualne oszczędności w części Programu poświęconej transportowi zbiorowemu i infrastrukturze targowo-kongresowej, będzie można przeznaczyć na przygotowanie projektów z obszaru komunikacji publicznej do realizacji w latach 2014-2020. M.in. te kwestie były przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), którym przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

O najnowszych wydarzeniach w programie mówiła wiceminister Iwona Wendel - Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla budowy sieci szerokopasmowej kolejnych trzech województwach: podkarpackim, warmińsko-mazurskim i podlaskim - powiedziała. Wcześniej zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektów uzyskały województwa świętokrzyskie i lubelskie. Dodała, że wszystkie uzyskały także zgodę KE na pomoc publiczną, tj. potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. - Tym samym proces uzyskiwania formalnych akceptacji KE dla całego ponadregionalnego projektu został zakończony – podkreśliła. Obecnie, trwa  nabór wniosków dla przedsiębiorców na projekty polegające na budowie sieci dostępowych na obszarze Polski Wschodniej. Na konkurs przeznaczono pozostałe w tej części programu 55 mln euro.

Wiceminister Iwona Wendel (w środku) i dyrekcja Departamentu Programów Ponandregionalnych w MRR

- Jednocześnie pracujemy nad aktualizacją i uzupełnieniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Będzie ona podstawą dla stworzenia programu dla tego makroregionu na lata 2014-2020. Projekt został przekazany na Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – poinformowała wiceminister Iwona Wendel. Zapowiedziała także  zmianę rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zmiana polega na wydłużeniu terminu udzielania wsparcia przez PARP beneficjentom do 31 grudnia 2015 r. oraz terminu udzielania przez beneficjentów pomocy publicznej i pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną z 31 grudnia 2013 r. na 30 czerwca 2014 r. 

Członkowie Komitetu przyjęli Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej w 2012 r. Prezentacja tego dokumentu uzupełniona została o dane dotyczącego aktualnego stanu wdrażania. W 2012 roku nastąpił wyraźny wzrost kontraktacji – z 65 proc. na koniec 2011 r. do obecnych 96 proc. Oznacza to, że prawie wszystkie środki zostały już rozdysponowane. W 2013 r. planowane jest wysłanie do Komisji Europejskiej poświadczeń wydatków (tzw. certyfikacja) na kwotę niemal 2,1 mld zł. Od początku bieżącego roku certyfikowano 611 mln zł. W programie realizowanych jest 211 projektów, z których zakończono 43 o wartości ponad 1,1 mld zł. 

uczestnicy spotkania

Komitet podjął również uchwałę o zmianie PO RPW. Jeśli pojawią się oszczędności (np. przetargowe) w ramach Priorytetu III. Wojewódzkie ośrodki wzrostu, możliwe będzie uzyskanie wparcia na nowy rodzaj projektu – sporządzenie dokumentacji, w tym także dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięć w dziedzinie transportu miejskiego w latach 2014-2020. Zmianę musi zaakceptować jeszcze Komisja Europejska.

Podczas spotkania przedstawiono także informację na temat monitorowania wpływu Programu Rozwój Polski Wschodniej na środowisko w roku 2012. Dane zostaną opublikowane w broszurze, która wkrótce dostępna będzie w wersji elektronicznej.

Komitet obradował 13 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Pobierz pliki:

Pobierz prezentacje:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska