Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-06-2012

Program Rozwój Polski Wschodniej – kolejny rok realizacji

Sprawozdanie z wdrażania programu w 2011 roku, aktualny poziom jego realizacji oraz stan zaawansowania konkretnych projektów, to główne tematy, które omawiano podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Odbyło się ono 14 czerwca 2012 r. w Warszawie.

Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, która poinformowała o zmianie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Program Rozwój Polski Wschodniej – kolejny rok realizacji

Trwają konsultacje społeczne drugiego rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Uwagi można zgłaszać do 28 czerwca 2012 r. – powiedziała wiceminister Wendel.

Szczegółową informację na temat stanu realizacji programu i sprawozdania za rok 2011 przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Rafał Sukiennik. – Decyzją Komisji Europejskiej budżet programu zwiększył się w grudniu o ponad 100 mln euro. Tym samym mieliśmy więcej środków do zagospodarowania. Podpisaliśmy 153  umowy na dwie trzecie dostępnych funduszy, a do końca roku chcemy osiągnąć około 90 proc. zakontraktowanej alokacji – powiedział dyrektor Sukiennik. Komitet Monitorujący przyjął sprawozdanie oraz zatwierdził kryteria wyboru projektów dla promocji tras rowerowych.

Program Rozwój Polski Wschodniej – kolejny rok realizacji

Członkowie Komitetu zapoznali się także z informacjami na temat wsparcia kształcenia zawodowego i klastrów w PO RPW oraz prezentacją dotyczącą zrealizowanych projektów. O klastrach mówił przedstawiciel PARP Dariusz Szymańczak. – W dwóch dotychczasowych naborach wniosków o dofinansowanie tworzenia klastrów  do wsparcia zakwalifikowaliśmy 18 przedsięwzięć. W grudniu 2011 r. zakończony został jeden projekt – Podlaski Klaster Bielizny – poinformował. – Ciekawie prezentują się dane dotyczące branż, które reprezentują wybrane  klastry. Pięć z nich grupuje firmy z branży budowlanej, po trzy z metalurgicznej i energetycznej, po dwie z informatycznej i turystycznej oraz trzy z innych sektorów – dodał.

Ostatnia część spotkania poświecona została prezentacji zdjęć konkretnych projektów. Przedstawiono m.in. Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, inwestycje BIO i TECHNO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Kielecki Park Technologiczny czy nowe autobusy dla Białegostoku, Kielc i Lublina.

 

Pobierz pliki:


Pobierz prezentacje:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska