Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-03-2013

Postęp w Programie Rozwój Polski Wschodniej. Obradował Komitet Monitorujący

Niemal wszystkie środki w Programie Rozwój Polski Wschodniej zostały rozdysponowane. Zakończono już jedną piątą realizowanych przedsięwzięć. Do Komisji Europejskiej przesłano wnioski o potwierdzenie dofinansowania dla wszystkich dużych projektów. Dyskusja o postępach we wdrażaniu Programu miała miejsce na posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Przewodniczyła mu wiceminister Iwona Wendel.

Podpisano umowy o dofinansowanie na 94 proc. dostępnej alokacji. Obecnie trwa realizacja 211 projektów. 43 z nich są już zakończone. W ich efekcie m.in.:

  • 8400 studentów korzysta sal i sprzętu dydaktycznego i badawczego o wartości ok. 160 mln zł,
  • zmodernizowano 56 i  utworzono 33 nowych laboratoriów,
  • Białostoczanie korzystają z 48 nowych autobusów,
  • uzbrojono 115 ha terenów inwestycyjnych w 8 miastach.

Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Dodatkowo, w ramach realizowanych jeszcze projektów zakupiono 216 autobusów dla mieszkańców Kielc, Lublina i Rzeszowa, a z instrumentów finansowych wspartych z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) skorzystało dotychczas ponad 240 przedsiębiorców, w tym ok. 170 mikroprzedsiębiorców.

- Zakończyliśmy także proces przesyłania do Komisji Europejskiej wniosków o potwierdzenie dofinansowania dużych projektów. Spośród 16 takich inwestycji, 6 ma już pozytywną decyzję Komisji – powiedziała wiceminister Iwona Wendel.

Komitet Monitorujący, w drodze uchwały, zdecydował również o przesunięciu 37 mln euro na projekty z zakresu wsparcia innowacji. Środki te pochodzą z części Programu poświęconej pomocy technicznej, czyli m.in. jego promocji i wsparciu instytucji zaangażowanych we wdrażanie.

Głosowanie

Część prezentacji dotyczącej stanu wdrażania Programu została poświęcona realizowanym przez województwa pięciu projektom pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW). Wszystkie województwa ogłosiły postępowania na wybór wykonawcy infrastruktury sieci lub partnera prywatnego. Umowy z wykonawcami podpisały już podlaskie i świętokrzyskie, a w najbliższych dniach zawarcie kontraktu z partnerem prywatnym planowane jest w woj. warmińsko-mazurskim. Ponadto, do Komisji Europejskiej wysłano wnioski o potwierdzenie wkładu dla wszystkich pięciu inwestycji. Komisja Europejska zatwierdziła już dwa projekty – świętokrzyskiego (pierwsza decyzja dla dużych projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce) i lubelskiego.

Pozostałe trzy decyzje zostaną wydane w ciągu miesiąca, dwóch. Są na etapie końcowych uzgodnień – zapewnił reprezentujący Komisję Europejską Witold Willak.

obrady Komitetu Monitorującego

W wyniku podpisania umów na dofinansowanie projektów SSPW, wykorzystano 82 proc. funduszy dostępnych w części Programu poświęconej infrastrukturze społeczeństwa informacyjnego. Pozostałe 18 proc. alokacji zarezerwowano na konkurs na sieci dostępowe (mają one umożliwić mieszkańcom korzystanie z Internetu). Z tych funduszy będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Projekty rozporządzeń umożliwiające wsparcie sieci dostępowych w PO RPW zostały już podpisane przez Ministra Gospodarki, w porozumieniu z którym są przygotowywane.

Na posiedzeniu przedstawione zostały także wyniki ankiety, którą wypełniło 148 przedsiębiorców korzystających z Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej (PPGPW). Zadeklarowali oni między innymi, że dzięki udziałowi w PPMG podpisali  507 kontraktów z zagranicznymi kontrahentami o wartości blisko 300 mln zł. Ich eksport zwiększył się średnio o 63 proc., produkcja o 19 proc., a sprzedaż o 18 proc. W wyniku realizacji Programu odbyły się 103 wydarzenia promocyjne, w tym m.in.  47 targów i 39 misji wyjazdowych.

posiedzenie Komitetu Monitorującego

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska