Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-06-2014

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Stan realizacji Programu w 2013 r. oraz podsumowanie efektów jego wdrażania, to były główne tematy obrad XVIII Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej. Posiedzeniu, które odbyło się 11 czerwca 2014 r. w Warszawie przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan wdrażania wybranych projektów i efekty realizacji inwestycji drogowych oraz tych z zakresu miejskiego transportu zbiorowego. - Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróży to tylko niektóre rezultaty projektów infrastrukturalnych, wspartych środkami z Programu Rozwój Polski Wschodniej - podkreśliła wiceminister.

Wiceszefowa resortu dodała, że istotnym aspektem tych przedsięwzięć jest także wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych. - Uzbrojono 197 ha terenów inwestycyjnych w 14 miejscowościach Polski Wschodniej, 27 przedsiębiorców ulokowało tam inwestycje tworząc 550 nowych miejsc pracy - podkreśliła.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Wiceminister Wendel przypomniała również o głównych zmianach w Programie Rozwój Polski Wschodniej. - Wolne środki z działań w obszarze infrastruktury turystyki kongresowej i targowej zostaną przeznaczone na projekty z zakresu miejskiego transportu zbiorowego; natomiast środki z projektów promujących zrównoważony rozwój turystyki zasilą przedsięwzięcia związane z rozwojem tras rowerowych - wskazała.

W trakcie posiedzenia przedstawiono także informację o stanie prac nad Programem Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Uczestnicy posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej

 

Pobierz pliki:

 

Pobierz prezentacje:


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska