Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-03-2017

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Podsumowanie realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu – to główne tematy XX. posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (KM PO RPW), które odbyło się 16 marca 2017 r. w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

- Program Rozwój Polski Wschodniej był skierowany do pięciu regionów charakteryzujących się w 2004 r. najniższym poziom PKB na mieszkańca w Unii Europejskiej. Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pozwoliły Polsce Wschodniej nadrobić ok. 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do Unii właśnie m.in. dzięki PO RPW – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Szacuje się, że dzięki Programowi w makroregionie powstało 20,6 tys. nowych miejsc pracy - zwiększyło się zatrudnienie i spadła stopa bezrobocia. Tym samym Program osiągnął zakładany cel tj. przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju.

Podczas spotkania członkowie KM PORPW zapoznali się z prezentacją Sprawozdania końcowego z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Szczegółowo omówiono efekty realizacji PO RPW we wszystkich najważniejszych obszarach, tj.:

 • Nowoczesna gospodarka – nauka, badania, przedsiębiorczość;
 • Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – nowe możliwości rozwoju makroregionu;
 • Inteligentny transport miejski – lepsza jakość życia mieszkańców Polski Wschodniej;
 • Nowa przestrzeń kongresowa i targowa – miejsce spotkań biznesu;
 • Infrastruktura drogowa – bliżej, szybciej, bezpieczniej;
 • Szlak rowerowy Green Velo – produkt o dużym potencjale turystycznym;
 • Działania informacyjno-promocyjne.

Po prezentacji odbyła się dyskusja, po której w głosowaniu członkowie KM PORPW przyjęli Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

- Dobiega końca nasza wspólna praca w ramach Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej. Z tej okazji chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie w działalność na rzecz Komitetu i Polski Wschodniej – powiedział wiceminister Hamryszczak.

- Chciałbym podkreślić, że nasza praca na rzecz Polski Wschodniej się nie kończy. Intensyfikujemy działania związane z rozruchem inwestycji finansowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020. W 2017 r. czekają nas jeszcze 4 nowe nabory dla przedsiębiorców (obok 4 już trwających), a w osiach transportowych chcemy zakontraktować znakomitą większość budżetu, by skupić się nad dobrą realizacją projektów ważnych dla makroregionu – zaznaczył.

Główne efekty realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej, to:

 • rozbudowa lub modernizacja infrastruktury szkół wyższych, z których skorzystał co drugi studiujący w makroregionie,
 • zakup 7,2 tys. sztuk wyposażenia badawczego na uczelniach, w jednostkach badawczych, przedsiębiorstwach oraz stworzenie i unowocześnienie ponad 500 laboratoriów,
 • utworzenie lub rozbudowa kilkunastu parków przemysłowych, naukowo-technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości,
 • uzbrojenie ponad 500 ha terenów inwestycyjnych,
 • pozyskanie przez 3,7 tys. firm nowoczesnych technologii, sprzętu oraz stworzenie nowych miejsc pracy dzięki uzyskanym pożyczkom i poręczeniom,
 • podpisanie blisko 1 tys. kontraktów handlowych o łącznej wartości blisko 100 mln EUR w wyniku udziału firm z makroregionu w targach i misjach gospodarczych,
 • zapewnienie mieszkańcom stolic województw Polski Wschodniej i przyjezdnym nowej i bardziej ekologicznej komunikacji miejskiej – poprzez zakup nowoczesnych autobusów, tramwajów i trolejbusów oraz uruchomienie systemów usprawniających korzystanie z komunikacji (zarządzanie ruchem, informacja pasażerska, e-bilety),
 • budowa i rozbudowa infrastruktury kongresowo-wystawienniczej w Lublinie, Kielcach, Ostródzie i Rzeszowie, budowa i modernizacja setek kilometrów dróg oraz budowa 2 nowych mostów na Wiśle, co stwarza możliwość szybszej i bardziej komfortowej podróży po makroregionie,
 • budowa 14,8 tys. km sieci światłowodów, a tym samym zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom z makroregionu dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 • utworzenie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo o długości 2 tys. km,
 • nawiązanie ściślejszej współpracy między samorządami w makroregionie.

Materialy z posiedzenia:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska