Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-11-2012

Efekty Programu Rozwój Polski Wschodniej – kolejne spotkanie Komitetu Monitorującego

 - Program Rozwój Polski Wschodniej znacząco przyśpieszył od ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego, które odbyło się w czerwcu br. – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel, otwierając XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Spotkanie odbyło się 15 listopada 2012 r. w Warszawie i było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych efektów programu.

Wiceminister poinformowała też, że od 12 września 2012 r. obowiązuje nowy Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO RPW oraz, że zmiana programu obowiązuje od 2 lipca 2012 r. i dotyczy m.in. aktualizacji celów i wskaźników programu oraz zmian w opisach priorytetów.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania programu. – Podpisaliśmy umowy na 93 proc. dostępnych środków. Najwięcej w obszarze nauki i innowacji. Taki wynik musi cieszyć, zwłaszcza że w przyszłym budżecie unijnym silniejszy nacisk zostanie położony na wsparcie innowacji i współpracy nauki z biznesem – poinformował dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR Michał Ziętara. Dariusz Szewczyk, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podkreślił, że zostały już zakontraktowane wszystkie środki programu przeznaczone na innowacje: – Wykorzystaliśmy 100 proc. unijnych pieniędzy. Ostatnie cztery umowy podpisaliśmy przedwczoraj. Dofinansowanie trafi do innowacyjnych projektów z zakresu badań i rozwoju - dodał wiceprezes PARP.

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk, wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk, wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel


Przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE) Witold Willak pogratulował znaczącego przyśpieszenia w realizacji programu. Jednocześnie przedstawił rekomendacje  do dalszego wdrażania PO RPW, które będą szerzej omawiane 16 listopada 2012 r. podczas rocznego spotkania z KE.

Na spotkaniu zaprezentowali się też beneficjenci programu, którzy przedstawili wybrane innowacyjne i badawcze projekty. Wystąpił dyrektor Instytutu Nawozów Sztucznych PAN w Puławach - dr Cezary Możeński, który opowiedział o dwóch inwestycjach - Laboratorium Wysokich Ciśnień, które zostało wyposażone m.in. w nowoczesną aparaturę umożliwiającą badanie procesów chemicznych oraz Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2, które dzięki środkom UE realizuje unikatowe badania na potrzeby przemysłowe. Natomiast dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Szymon Mazurkiewicz mówił o innowacyjnym wsparciu przedsiębiorczości. Kielecki park składa się z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Technologicznego. Na terenie parku działają polskie i zagraniczne firmy, które tworzą nowe miejsca pracy. Więcej o projektach programu na: www.PolskaWschodnia.gov.pl/projekty

Od lewej: wiceprezes Dariusz Szewczyk, wiceminister Iwona Wendel i przedstawiciele Departamentu Programów Ponadregionalnych MRR

Od lewej: wiceprezes Dariusz Szewczyk, wiceminister Iwona Wendel i przedstawiciele Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego: Michał Ziętara oraz
J
oanna Gajda-Sobieszczańska

Na spotkaniu wymieniono również inne efekty rzeczowe programu. Tylko w październiku otwarto Centrum Studiów Inżynierskich na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz oddano do użytku budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zostały też przedstawione prace nad projektami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Członkowie Komitetu Monitorującego zapoznali się z postępem w tym obszarze. Wszystkie województwa ogłosiły postępowania na wybór wykonawcy sieci/partnera prywatnego. Rozstrzygnięcie postępowań planowane jest na przełomie 2012/2013 r.

Komitet Monitorujący przyjął również uchwałę o przesunięciu części środków z pomocy technicznej na priorytet poświęcony infrastrukturze drogowej.

***

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej jest odpowiedzialny za efektywność i jakość inwestowania dostępnych w programie Funduszy Europejskich. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem programu, regiony oraz partnerzy społeczni.

 


 

Pobierz pliki:


Pobierz prezentacje:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska