Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-03-2014

Komitet Monitorujący Program Rozwój Polski Wschodniej zatwierdził zmianę zapisu w "Kryteriach wyboru projektów"

7 marca 2014 r. została podpisana Uchwała nr 28/2014 Komitetu Monitorującego Program  Rozwój Polski Wschodniej w sprawie przyjęcia zmiany opisu wyjaśnienia kryterium formalnego nr 3 wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Zgodnie z Regulaminem pracy Komitetu Monitorującego PO RPW Członkowie Komitetu Monitorującego PO RPW zatwierdzili Uchwałę w trybie obiegowym.

 

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska