Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
25-05-2015
monety

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w projekcie. Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać w terminie od 25 maja od godz. 8.00 do 8 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.

więcej
10-03-2014

Budowa sieci dostępowej „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej – wyniki naboru wniosków

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
10-03-2014

Ogłoszono nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
08-01-2014
Euro

Ogłoszenie konkursów dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza dwa konkursy otwarte na wybór pośredników finansowych w projekcie.

więcej
27-05-2013

Trwa nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej - przedłużony termin składania wniosków do 31 lipca 2013 r.

Od 3 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
31-01-2012

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R z Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w schematach: wsparcie na wyposażenie oraz wsparcie na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
28-11-2011

Znamy termin naboru do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

W terminie od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
31-08-2011

Zakończono nabór wniosków w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Zakończono nabór projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

więcej
21-06-2011

Planowany nabór projektów do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, poinformowała o zamiarze ogłoszenia konkursu projektów w Działaniu I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zgłoszenia będą przyjmowane od grudnia 2011 r.

więcej
15-06-2011

Rozpoczęto nabór projektów do Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów do Listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2011 r.

więcej
29-04-2011

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na tworzenie polityki rozwoju regionalnego oraz tworzenie i rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że 29 kwietnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4.3 Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) obszaru tworzenia i rozwoju klastrów oraz w ramach działania I.4.4 PO RPW obszaru tworzenia polityki rozwoju regionalnego.

więcej
01-02-2011

Ogłoszono nabór wniosków do Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej – II runda

W terminie od 1 lutego 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
01-02-2011

Ogłoszono II rundę aplikacyjną konkursu projektów na tworzenie i rozwój klastrów w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 ogłosiła II rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4: Promocja i współpraca komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie i rozwój klastrów.

więcej
01-12-2010

Rozpoczęto nabór projektów rezerwowych do Działania IV.1 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów rezerwowych do Listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PORPW) w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2011 r.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska