Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-09-2011

Zakończono nabór wniosków w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Zakończono nabór projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej - zakończyła nabór projektów z województw podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego do Listy Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania III.2.

Od 15 czerwca 2011 r. o dofinansowanie planowanych inwestycji mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2011 r. zarejestrowanych zostało 5 zgłoszeń projektów na realizację obiektów konferencyjnych i wystawienniczych na łączną kwotę 130,56 mln złotych:

  • 3 zgłoszenia z województwa warmińsko-mazurskiego,
  • 2 zgłoszenia z województwa podkarpackiego.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń nastąpi w okresie od 1 września do 31 października 2011 r.

Przekazanie do Instytucji Zarządzającej Programem Rozwój Polski Wschodniej  przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW rekomendacji projektów zakwalifikowanych do włączenia na Listę Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 planowane jest do 31 października 2011 r.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska