Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-02-2012

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R z Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w schematach: wsparcie na wyposażenie oraz wsparcie na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

O pieniądze mogli ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.  Wkład ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach konkursu to ponad 42 mln euro. Kwota ta może zostać zwiększona decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Rozwój Polski Wschodniej.

W konkursie złożonych zostało 41 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 1 119 148 705,54 zł. Wnioskowana wysokość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 760 815 054,64 zł.

Ocena wniosków odbędzie się na zasadach i w terminach określonych w regulaminie konkursu Strona otwiera się w nowym oknie dostępnego na stronie PARP.

Pełna treść komunikatu na stronie stronie PARP Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska