Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-05-2011

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na tworzenie polityki rozwoju regionalnego oraz tworzenie i rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że 29 kwietnia 2011 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4.3 Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) obszaru tworzenia i rozwoju klastrów oraz w ramach działania I.4.4 PO RPW obszaru tworzenia polityki rozwoju regionalnego.

Zainteresowanie konkursami było bardzo duże. W wyniku konkursu w ramach działania I.4.3 złożono 46 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 114 510 981,65 zł. Natomiast w wyniku konkursu w ramach działania I.4.4 złożono 40 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 59 437 404,87 zł.

Informacje na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucji Pośredniczącej Programu Rozwój Polski Wschodniej:

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska