Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-06-2011

Planowany nabór projektów do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, poinformowała o zamiarze ogłoszenia konkursu projektów w Działaniu I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zgłoszenia będą przyjmowane od grudnia 2011 r.

Planowane kluczowe daty naboru:
Ogłoszenie konkursu - listopad 2011 r.
Otwarcie naboru projektów - grudzień 2011 r.
Zamknięcie naboru projektów - styczeń 2012 r.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu - projekty z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Budżet konkursu zostanie ustalony w ogłoszeniu konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Więcej o planowanym konkursie na stronie internetowej PARP Odsyłacz 

 

Informacje o działaniu i konkursie można uzyskać wyłącznie poprzez zapytanie w formie elektronicznej na adres:

konkursyporpw@parp.gov.pl


 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska