Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-03-2014

Budowa sieci dostępowej „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej – wyniki naboru wniosków

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach naboru, prowadzonego w trybie konkursowym, złożonych zostało 78 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 232  mln zł, w tym 198 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (330 proc. alokacji przewidzianej na udzielanie wsparcia).

Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczą budowy sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym.

Celem udzielenia wsparcia jest umożliwienie bezpośredniego dostarczenia użytkownikom końcowym usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Źródło: komunikat PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego


 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska