Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-12-2013

Ogłoszenie konkursów dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza dwa konkursy otwarte na wybór pośredników finansowych w projekcie.

  1. Konkurs 2/PG/2013 dla Pośredników Finansowych. W wyniku Konkursu BGK udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej Pośrednikom Finansowym, wybranym w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu.
    Dokumentacja konkursowa Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 
      
  2. Konkurs 3/R/2013 dla Pośredników Finansowych. W wyniku Konkursu BGK udzieli wsparcia w postaci Reporęczenia Pośrednikom Finansowym, wybranym w oparciu o zasady i kryteria określone w Regulaminie Konkursu.
    Dokumentacja konkursowa Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
      

Wnioski o dopuszczenie do obu konkursów można składać w terminie od 8 stycznia 2014 r. od godz. 8.00, w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków poziomu 200 proc. środków przewidzianych w ramach niniejszych Konkursów, jednak nie później niż do 31 stycznia 2014 r. do godziny 16.00.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska