Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-08-2015

Aktualizacja listy projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej - sierpień 2015

 

Zakończono przegląd listy projektów indywidualnych, tym samym zaktualizowano dane dotyczące 29 projektów. Podstawą aktualizacji były bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz dane IP PO RPW.
 

Liczba i wartość projektów kluczowych

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych dla PO RPW obejmuje 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 13,16 mld zł. Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej.

Dofinansowanie z funduszy unijnych

Ogólna wartość dofinansowania dla projektów podstawowych objętych indykatywnym wykazem wynosi 8,73 mld zł.

Projekty wg priorytetów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Liczba projektów
– lista podstawowa

Liczba projektów – lista rezerwowa

Koszt całkowity w mln zł

Koszt dofinansowania
w mln zł

Priorytet 1: Nowoczesna gospodarka

56

0

3 574,69

2 516,74

Priorytet 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

5

0

1 485,46

1 029,68

Priorytet 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

14

0

3 021,19

1 850,79

Priorytet 4: Infrastruktura transportowa

34

0

4 727,93

3 035,54

Priorytet 5: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego
o warunki naturalne

7

0

350,86

295,62

Pobierz plik:
Lista projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej – sierpień 2015 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (190 KB)

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska