Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2015 r. informacje dotyczące Programu Polska Wschodnia 2014-2020 znajdziesz na stronie www.polskawschodnia.gov.pl.

 

strona:12...2idź do:  
19-01-2015

Portal Funduszy Europejskich w nowej odsłonie

Chcąc sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z realizacją przyszłych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nową odsłonę serwisów internetowych Funduszy Europejskich. Portal, dostępny pod adresem www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, oraz serwisy krajowych programów zyskały odświeżoną, atrakcyjniejszą dla użytkowników szatę graficzną, ale co najważniejsze – będą bardziej intuicyjne w obsłudze. Mamy nadzieję, że architektura informacji nowych serwisów ułatwi Internautom nawigację, a przede wszystkim umożliwi szybkie dotarcie do wybranych informacji związanych z Funduszami Europejskimi.

więcej
18-12-2014

Ponad 8 mld zł na rozwój Polski Wschodniej

Miliardy dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 już pewne. Komisja Europejska zatwierdziła wart 2 mld euro Program Polska Wschodnia (PO PW) dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

więcej
17-12-2014

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia 2014-2020

17 grudnia 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Polska Wschodnia 2014-2020. Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza uprawnione organizacje do zgłaszania kandydatów na członków i zastępców członków KM PO PW.

więcej
15-12-2014
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

Polska oficjalnie przekazała Komisji Europejskiej wszystkie programy na lata 2014-2020. Dwa z nich – Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna – zostały już zaakceptowane.

więcej
02-12-2014

Program Polska Wschodnia 2014-2020 przesłany do Komisji Europejskiej

PO PW 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej. Działania na rzecz makroregionu przyczynią się do trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności oraz w konsekwencji, zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia. 2 grudnia 2014 r., uzgodniony w toku negocjacji Program Polska Wschodnia 2014-2020, oficjalnie przekazaliśmy Komisji Europejskiej za pomocą systemu SFC.

więcej
28-07-2014

Polska Wschodnia będzie miała swój program

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 informujemy, że Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie dla tego makroregionu w formie dedykowanego programu. Obecnie trwają negocjacje jego treści.
więcej
23-01-2014

Perspektywa 2014-2020. Co dla firm?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Związek Rzemiosła Polskiego zorganizowały konferencję, podczas której zaprezentowano możliwości pozyskania dofinansowania dla tej grupy w nowej perspektywie unijnej. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

więcej
15-01-2014
Przemawia wiceminister Iwona Wendel

Przedsiębiorcy i sektor bankowy w nowej perspektywie

Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa to nie tylko kolejne możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji lub zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. To także szansa na zbudowanie trwale silnego potencjału polskiej gospodarki. Między innymi o tym mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel na konferencji „Gospodarcze Otwarcie Roku. Polska gospodarka w 2014 r. – rozwój czy stagnacja?”

więcej
29-11-2013
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel na spotkaniu z Komisją Europejską

Program Rozwój Polski Wschodniej: spotkanie roczne z Komisją Europejską

29 listopada 2013 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie roczne z Komisją Europejską, poświęcone wdrażaniu Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Wizyta gościa z Brukseli była okazją do omówienia dotychczasowych efektów realizacji Programu oraz dyskusji na temat wparcia dla makroregionu w latach 2014-2020. Spotkanie otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
29-11-2013
wykres

82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu Unii Europejskiej

W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

więcej
06-11-2013
Wiceminister Iwona Wendel i dyrektor Monika Pałasz za stołem prezydialnym

Jak program dla Polski Wschodniej wpłynie na środowisko

Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW) nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na środowisko makroregionu. To jeden z głównych wniosków konsultowanego obecnie projektu prognozy oddziaływania na środowisko tego programu. W siedzibie MRR odbyła się konferencja, podczas której zainteresowani mogli zapoznać się z tym dokumentem. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

więcej
06-11-2013
wiceminister Iwona Wendel

Program Polska Wschodnia – co dla przedsiębiorców?

Prezentacja „następcy” Programu Rozwój Polski Wschodniej, w tym omówienie wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom, a także podsumowanie działań Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w latach 2009-2013 to główne punkty spotkania wiceminister Iwony Wendel z przedsiębiorcami ze wschodnich regionów kraju. Odbyło się ono 6 listopada 2013 r. w Warszawie.

więcej
30-10-2013

Trwają zapisy na konferencję

Jeszcze przez tydzień można rejestrować się na konferencję organizowaną w ramach konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Odbędzie się ona 6 listopada 2013 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

więcej
16-10-2013
Początek konsultacji społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Początek konsultacji społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020"

17 października 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i potrwają do 8 listopada 2013 r.

więcej
10-10-2013

Fundusze Europejskie 2014-2020. Jakie wsparcie dla Polski Wschodniej?

O nowym programie dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 oraz szansach województwa świętokrzyskiego na  wsparcie z funduszy unijnych, mówiła minister Elżbieta Bieńkowska podczas ostatniej z regionalnych konferencji konsultacyjnych nowego programu. Spotkanie odbyło się 10 października  2013 r. w Kieleckim Parku Technologicznym.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska